O nás

Live IT s.r.o. je středně velká společnost zaměřující se na konzultační a realizační služby včetně dodávky, instalace, konfigurace a testování navržených a dodaných komponent v oblasti technologií IT/IS.

Jednotliví odborní konzultanti a projektoví vedoucí pracují v různých oblastech IT/IS více než 20 let a cílem společnosti je poskytovat zákazníkům z řad středních a malých firmem konzultační, projektové a realizační služby v oblasti zavádění moderních technologií IT/IS (jako např. virtualization, data management, network monitoring, security).

Společnost Live IT s.r.o. byla založena s cílem řídit obchodní aktivity v regionu CEE tak, aby služby zákazníkům byly poskytovány s využitím znalostí lokálního trhu i národních standardů a norem, při zachování mezinárodních standardů kvality.

Live IT s.r.o. se zaměřuje především na sféru zákazníků, kteří se postupně rozhodují o zvyšování podílu nakupovaných IT/IS služeb v rámci jejich organizace, či se rozhodují o zavádění nových technologií a přitom nemají dostatečné lidské zdroje pro úspěšnou realizaci takovéhoto projektu.

Cílem společnosti Live IT s.r.o. v regionu CEE je být respektovaným odborným IT/IS partnerem malých a středních firem, protože právě tyto společnosti jsou základem rozvoje ekonomiky státu a přispívají významnou měrou i k růstu zaměstnanosti a nemalou měrou i k zvyšování konkurenceschopnosti státu na mezinárodních trzích.

Pro poskytování služeb zákazníkům využívá společnost Live IT s.r.o. síť svých konzultantů i spolupracujících odborníků z různých segmentů IT/IS tak, aby poskytované odborné služby byly vždy na vysoké úrovni znalostí a kvality.