Store.ITSystémy zálohování a archivace dat„Jste si vědomi ceny svých dat?“

Máte zájem
o Store.IT?

Kontaktujte nás

Live IT s.r.o. nabízí svým zákazníkům v oblasti zálohování a archivace dat v počítačových sítích následující služby pod jednotným obchodním označením Store.IT :

 • konzultační a poradenská činnost v oblasti zálohování a archivace dat
 • vytvoření koncepce archivace a zálohování dat dle potřeb a velikosti zákazníka 
 • optimalizace nákladů na zálohování vzhledem k požadovanému času obnovy dat
 • řešení datových úložišt
 • řešení kontinuálního zálohování
 • návrh systémů  replikace diskových polí
 • návrh systému vhodného pro snížení nákladů na zálohování tj. implementace nových technologií (např. deduplikace zálohovaných dat)
 • vytvoření  plánu na obnovu dat v kritických situacích „Distaster recovery plánu“
 • vytvoření schématu pravidelného ukládání záloh mimo kancelářské prostory klienta, trezoru apod
 • dodávka, instalace a správa zálohovacích systémů

Ztráta dat představuje pro každou organizaci fatální událost. Proto je zálohování a archivace dat jeden z nejdůležitějších úkolů v oblasti správy počítačových sítí.

Požadavky na systém zálohování jsou v zásadě shrnutelné do dvou parametrů/požadavků:

 • Recovery Point Objective (RPO) tj. v zásadě maximální přípustné období, ve kterém by mohlo dojít ke ztrátě dat
 • Recovery Time Objective (RTO) tj. v zásadě čas obnovy dat

Součástí systémů zálohování jsou disková pole ale i např. páskové systémy a další média. Nicméně důležitým faktorem je rovněž nákladnost archivace a zálohování.

Návrh systému by proto měl obsahovat řešení jak snížit náklady na uchovávání archivních dat např. přesunem na podstatně levnější úložiště (Hierarchical Storage Management).

Vyplatí se externí služby právě Vám?

Kontaktujte nás a my se s Vámi spojíme a sestavíme Vám detailní nabídku.